วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550

อดีตสมาชิก

มอร์นิงมุซุเมะ ซากูระ กูมิมอร์นิงมุซุเมะ ซากูระ กูมิ เพลงซิงเกิล

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Servidor, I hope you enjoy. The address is http://servidor-brasil.blogspot.com. A hug.