วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program - UNDP) มีสำนักงานใหญ่ที่ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นองค์การพหุภาคี เพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนา และเป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานงานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยเริ่มจากการขยายการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ แก่ประเทศกำลังพัฒนา ด้วยหลักการดำเนินการแบบสากลและเป็นกลางในทางการเมื! อง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ๆสำคัญๆ มีสมาชิก 170 ประเทศ เพื่อร่วมมือในการวางแผน และดำเนินโครงการในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม และในปีนี้มหามงคลอย่างยิ่งที่


สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
นโยบายมี 8 เป้าหมายหลัก

ขจัดความยากจนและความหิวโหย
สนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี
ลดอัตราการตายของเด็ก
พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์
ต่อสู้โรดเอดส์ มาลาเรีย และโรคระบาดร้ายแรงอื่นๆ
รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ภูเขาไฟมายอน

ภูเขาไฟมายอน (Mayon Volcano) ภูเขาไฟมายอนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ บนเกาะลูซอน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ภูเขาไฟมายอนเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ เคยเกิดระเบิดมาแล้ว 20 ครั้ง ในรอบ 200 ปีที่ผ่านมา รูปทรงภูเขาเป็นรูปสมมาตรที่สวยงาม มีความสูง 2,462 เมตร


วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ภาษาอราเมอิกใหม่อัสซีเรีย

ภาษาอราเมอิกใหม่อัสซีเรีย เป็นภาษาในกลุ่มอราเมอิกตะวันออก ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาของชาวอัสซีเรียในเมโสโปเตเมียโบราณ มีผู้พูดราว 200,000 คน ในอิรัก ซีเรีย อิหร่าน อาร์เมเนีย จอร์เจีย และตุรกี เขียนด้วย อักษรซีเรียค อักษรละติน และอักษรฮีบรู

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550มาเซราตี (Maserati) เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ของอิตาลีมีต้นกำเนิดที่เมืองโบโลญญา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมือง โมเดนา


�มาเซราตี
รุ่น

มาเซราตี 222
มาเซราตี 430
มาเซราตี ชามาล (Maserati Shamal)
มาเซราตี สไปเดอร์ (Maserati Spyder)
มาเซราตี กีบลี II[(Maserati Ghibli II)]
มาเซราตี ควาตโตรปอร์เต้(Maserati Quattroporte)
มาเซราตี 3200 จีที (Maserati 3200GT)
มาเซราตี 4200 จีที (Maserati 4200GT)
มาเซราตี สไปเดอร์ (Maserati Spyder)
มาเซราตี กรานสปอร์ต(Maserati Gransport)
มาเซราตี ควาตโตรปอร์เต้(Maserati Quattroporte)
มาเซราตี เอ็มซี 12(Maserati MC12)

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชอาณาจักรไทย โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจาก สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ในเวลานั้น ดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภ! ูมิพลอดุลยเดช" เนื่องจากในเวลานั้น ยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นเอง
จากนั้น พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัตประเทศไทย รัฐบาลไทยในขณะนั้น ก็ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ปวงพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

สะตอ

สะตอ (Parkia speciosa) เป็นไม้ยืนต้น มีก่งก้านที่มีชนละเอียดใบประกอบแบบขนนกสองชั้น จะออกช่อที่ปลายของกิ่ง ตามตำราไทย จะใช้เมล็ด ขับลมในลำไส้ แก้ปัสสาวะพิการ ไตพิการ


วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ลาวดวงเดือน

เพลงลาวดวงเดือน เป็นเพลงไทยเดิม เพลงหนึ่งที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวไทย ทรงพระนิพนธ์โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม (พระนามเดิม พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เดิมเพลงนี้กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดมทรงตั้งชื่อว่า เพลงลาวดำเนินเกวียน แต่เนื่องจากเนื้อร้องมีคำว่า ดวงเดือน อยู่หลายตอน ทำให้ผู้ฟังเรียกผิดเป็น ลาวดวงเดือน


�
เนื้อร้อง
โอ้ละหนอดวงเดือนเอย พี่มาเว้ารักเจ้าสาวคำดวง
โอ้ดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอย
ขอลาแล้วเจ้าแก้วโกสุม พี่นี้รักเจ้าหนอขวัญตาเรียม
จะหาไหนมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดือนเอย จะหาไหนมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดือนเอย (ซ้ำ)
หอมกลิ่นเกสร เกสรดอกไม้ หอมกลิ่นคล้ายคล้ายเจ้าสูของเรียมเอย (ซ้ำ)
หอมกลิ่นกรุ่นครันหอมนั้นยังบ่เลย เนื้อหอมทรามเชยเอยเราละเหนอ
โอ้ละหนอนวลตาเอย พี่นี้รักแสนรักดังดวงใจ
โอ้เป็นกรรมต้องจำจากไป อกพี่อาลัยเจ้าดวงเดือนเอย
เห็นเดือนแรมเริศร้างเวหา เฝ้าแต่เบิ่งดูฟ้า(ละหนอ)เห็นมืดมน
พี่ทนทุกข์ทุกข์ทนโอ้เจ้าดวงเดือนเอย พี่ทนทุกข์ทุกข์ทนโอ้เจ้าดวงเดือนเอย
เสียงไก่ขันขานเสียงหวานเจื้อยแจ้ว หวานสุดแล้วหวานแจ้วเจื้อยเอย (ซ้ำ)
ถึงจะหวานเสนาะหวานเพราะกระไรเลย บ่แม้นทรามเชยเราละเหนอ (ซ้ำ)


วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

Stardust

Stardust Eyes Kimi O Nemurasenai "debut album" CD เพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูน ซามูไรทรูปเปอร์ ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ นาโกย่า ซึ่งได้รับความนิยมจากแฟนเพลงการ์ตูนเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก ไม่แพ้กับภาพยนตร์การ์ตูนที่ออกอากาศอยู่ในขณะนั้น จัดจำหน่ายโดย บริษัทคิง เร็คคอร์ด ลิมิตเต็ด โตเกียว ญี่ปุ่น จำกัด ความยาว 4:25 นาที รวมรวมเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูน ซามูไรทรูปเปอร์ อยู่ในอัลบั้ม Kim! i O Nemurasenai debut album วางจำหน่ายในประเทศ ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 1988
Stardust Eyes เป็นเพลงเปิดภาพยนตร์การ์ตูน ซามูไรทรูปเปอร์ ในภาค T.V. (ตอนที่ 1 - 19) ลิขสิทธิ์เพลงโดย สถานีโทรทัศน์ อาซาฮี ประเทศญี่ปุ่น ชื่อเพลงแปลว่า "แสงสว่างสดใสในดวงตา" ได้นักร้องสาวคุณภาพเสียงเยี่ยม ซึ่งมีผลงานจำนวนมากอย่าง "อุรานิชิ มาริโกะ" มาขับร้องบทเพลง Stardust Eyes เพลงเปิดที่แฟนละครการ์ตูนญี่ปุ่น ร้องได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่แพ้ Samurai Heart ซึ่งเป็นเพลงเปิดอีกเพ! ลงหนึ่งจากอัลบั้ม Kimi O Nemurasenai debut albumสารบัญ


วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550แมวจตุบท เป็นแมวสีดำ นอกจากปลายเท้าขึ้นมาจนถึงข้อพับทั้งสี่ข้างเป็นสีขาว นัยน์ตาเป็นสีเหลืองคล้ายดอกโสน ตำราว่าแมวชนิดนี้คนธรรมดาไม่ควรเลี้ยง ควรเลี้ยงเฉพาะราชนิกูล หรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้น


จตุบท
บทกวีที่เกี่ยวข้องกับแมวจตุบทวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

แต้จิ๋ว

แต้จิ๋ว (潮州) ในภาษาอังกฤษสะกดหลายแบบ Chaozhou, Teochew, Teochiu, Diojiu, Tiuchiu, Chiuchow สามารถหมายถึง

สำเนียงแต้จิ๋ว สำเนียงหนึ่งในภาษาจีน
จังหวัดแต้จิ๋ว เขตการปกครองในประเทศจีนอยู่ทางทิศตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

กบฏมักกะสัน

กบฏมักกะสัน คือกลุ่มกบฎมุสลิม ช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประมาณ 300 คน ตั้งบ้านเรือนอยู่ย่านคลองตะเคียน นอกพระนครศรีอยุธยา ได้สมคบกับเจ้านายพื้นเมืองกลุ่มอื่นๆ ก่อความวุ่นวายขึ้น แต่ถูกปราบปรามจนต้องลงเรือหนีล่องตามแม่น้ำผ่านไปทางบางกอก เมื่อถูกสกัดกั้นจากกองทหารยุโรปที่รักษาเมือง พวกทหารพื้นเมืองกับพวกแขกมักกะสันเลยผสมโรงกันก่�! �ความวุ่นวายทั่วเมืองธนบุรี ทั้งๆ ที่มีอาวุธประจำตัวเพียงอย่างเดียวคือกริช แต่กองทหารยุโรปมีปืนทันสมัย ก็ต้องล้มตายมากกว่าจึงปราบลงได้ ถูกบันทึกไว้หนังสือจดหมายเหตุของฟอร์บัง
โดย "มักกะสัน" เพี้ยนจากชื่อหมู่เกาะมากัสสาร์ (Macassar ปัจจุบันอยู่ในประเทศ อินโดนีเซีย) แต่คนที่ถูกเรียกว่า แขกมักกะสัน มีทั้งมาจากเกาะมากัสสาร์และเกาะเซลีเบส (Celebes)

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550โอปิออยด์(อังกฤษ:opioid) เป็นสารที่เชื่อมกับโอปิออยด์ รีเซพเตอร์ (opioid receptor)พบในระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system) และ ระบบทางเดินอาหาร(gastrointestinal tract) โอปิออยด์มี 4 กลุ่มคือ
และ เมตทาโดน (methadone) มีโครงสร้างสัมพันะกับ โอเปียมอัลคะลอยด์

เกิดในกาย (endogenous) โอปิออยด์ เปปไทด์(peptide) สารตัวนี้ผลิตขึ้นในร่างกายเรา
โอเปียมอัลคะลอยด์เช่น มอร์ฟีน (morphine) และ โคดีอีน (codeine)
โอปิออยด์กึ่งสังเคราะห์ เช่น เฮโรอีน (heroin) และ ออกซีโคโดน (oxycodone)
โอปิออยด์สังเคราะห์ เช่น เพติดีน (pethidine)

สารบัญโอปิออยด์มีตัวอย่างดังนี้
โอปิออยด์-เปปไทด์ ผลิตในร่างกายมีดังนี้:

เอ็นดอร์ฟิน (endorphin)
ไดนอร์ฟิน (dynorphin)
เอนคีฟาลิน (enkephalin)

เอนโดเจนัส โอปิออยด์
ฟีนันทรีน (Phenanthrene) เกิดตามธรรมชาติใน ฝิ่น:

มอร์ฟีน (morphine)
โคดีอีน (codeine)
ทีบาอีน (thebaine)

โอเปียม อัลคาลอยด์ (Opium alkaloids)

ไดอะมอร์ฟีน (เฮโรอีน (heroin))
ออกซิโคโดน (oxycodone)
ไฮโดโคโดน (hydrocodone)
ไดไฮโดโคดีอีน (dihydrocodeine)
ไฮโดรมอร์ฟีน (hydromorphone)
ออกซิมอร์ฟีน (oxymorphone)
นิโคมอร์ฟิน (nicomorphine)

อนุพันธ์กึ่งสังเคราะห์ (Semisynthetic derivatives)โอปอยด์สังเคราะห์ (Synthetic opioids)

เมตทาโดน (methadone)
LAAM (levomethadyl acetate hydrochloride)

ฟีนิลเฮพทิลามีน (Phenylheptylamines)

มีเปอริดีน (meperidine)
เฟนทานิล (fentanyl)
อัลเฟนทานิล (alfentanil)
ซูเฟนทานิล (sufentanil)
รีมิเฟนทานิล (remifentanil)
คีโตบีมิโดน (ketobemidone)
คาร์เฟนทานิล (carfentanyl)
โอปิออยด์
ฟีนิลปิเปอริดีน (Phenylpiperidines)

โพรพอกซิฟีน (propoxyphene)
เด็กโตโพรพอกซิฟีน (dextropropoxyphene)
เด็กโตรโมราไมด์ (dextromoramide)
บีซิทาไมด์ (bezitramide)
พิริทราไมด์ (piritramide)

อนุพันธ์ เบนโซมอร์แฟน (Benzomorphan derivatives)

บูปรีนอร์ฟิน (buprenorphine)

อนุพันธ์ โอริพาวีน (Oripavine derivatives)

บูทอร์ฟานอล (butorphanol)
นัลบูฟิน (nalbufine)

อนุพันธ์ มอร์ฟินัน (Morphinan derivatives)


ดีโซซีน (dezocine)
อีทอร์ฟีน (etorphine)
ทิลิดีน (tilidine)
ทรามาดอล (tramadol)
โลเปอราไมด์ (loperamide) (ใช้รักษาโรคท้องร่วง ไม่ผ่าน บลัด-เบรน แบรริเออร์ (blood-brain barrier))
ไดฟินอกซิเลต (diphenoxylate) (ใช้รักษาโรคท้องร่วง ไม่ผ่าน บลัด-เบรน แบรริเออร์ (blood-brain barrier))

โอปิออยด์ แอนตาโกนิสต์ (Opioid antagonists)

Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK (2003). Pharmacology (5 ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN 0-443-07145-4.
Rossi S (Ed.) (2004). Australian Medicines Handbook 2004. Adelaide: Australian Medicines Handbook. ISBN 0-9578521-4-2.
Rossi S (Ed.) (2005). Australian Medicines Handbook 2005. Adelaide: Australian Medicines Handbook. ISBN 0-9578521-9-3.
Roy S, Loh HH (1996). Effects of opioids on the immune system. Neurochem Res 21 (11), 1375-86. PMID 8947928

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

สถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย

มาช่วยกันเพิ่มเติมและแก้ไขกันเถอะ อีกนิดหนึ่งหน้านี้ก็จะเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ เริ่มต้นเขียน และ นโยบายวิกิพีเดีย หรือ ภาษาอื่นด้านซ้ายมือ ให้นำกล่องนี้ออกเมื่อมีข้อความเพิ่มเติม
ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้มาแต่โบราณ ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเป็นเพศชาย สามารถใช้นุ่งอาบน้ำ เช็ดตัว คลุมหัวกันแดด หรือทำเปลก็ได้
ผ้าขาวม้ามีลักษณะเป็นผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างประมาณ 2 ศอก ยาวประมาณ 3-4 ศอก เป็นผ้าสำหรับผู้ชายใช้นุ่งแบบลำลอง ความกว้างจึงเท่ากับระยะจากเอวถึงกลางหน้าแข้ง ความยาวเท่ากับระยะพันรอบตัวแล้วเหลือเศษอีกเล็กน้อย โดยมากทอเป็นลายตารางเล็กๆ นิยมใช้ด้ายหลายสี อย่างไรก็ตาม ผ้าสีเดียว ที่มีขนาดเท่ากับผ้าขาวม้าลายตารางหมากรุกแบบนี้ หากนำมาใช้นุ�! ��งสำหรับผู้ชาย ก็นิยมเรียกผ้าขาวม้าเช่นกัน


วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (อังกฤษ: humanoid robot) คือหุ่นยนต์ที่ออกแบบขึ้นมาโดยมีพื้นฐานมาจากร่างกายมนุษย์ โดยทั่วไปแล้วหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มีลำตัวพร้อมหัว สองแขน และสองขา แม้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์บางรูปแบบจะจำลองเฉพาะบางส่วนของร่างกายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ตัวแต่เอวขึ้นไป หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์บางตัวยังอาจมี 'ใบหน้า' พร้อม 'ตา' และ 'ปาก' อีกด้วย แอนดรอยด์ (android) คือหุ่น�! �นต์ฮิวแมนนอยด์ที่สร้างเลียนแบบมนุษย์เพศชาย และ gynoid คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่สร้างเลียนแบบมนุษย์เพศหญิง
หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติ เนื่องจากมันสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือตัวมันเอง และยังคงทำงานต่อเพื่อบรรลุเป้าหมาย สิ่งนี้เป็นข้อแตกต่างหลักระหว่างฮิวแมนนอยด์และหุ่นยนต์ชนิดอื่น เช่นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ที่ใช้ปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างชัดเจนมาก ในบริบทนี้ ความสามารถของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด�! ��อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่สิ่งเหล่านี้:

ดูแลรักษาตัวเอง (เติมพลังงานให้ตัวมันเอง)
เรียนรู้อัตโนมัติ (เรียนรู้หรือได้มาซึ่งความสามารถใหม่ ๆ โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก, ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ตามสิ่งแวดล้อม และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ)
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน และตัวมันเอง
โต้ตอบกับมนุษย์และสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย
หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
สารบัญ
ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่หรือการเดินของหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นรูปแบบการเดินของมนุษย์ตามลำดับ ซึ่งทีมวิศวกรได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาตามข้อมูลที่ทำการทดลองและจดบันทึกเป็นฐานข้อมูล จากการทดลองรูปแบบการเคลื่อนที่ของมนุษย์ ทีมวิศวกรได้คำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่างในการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ให้สามารถเดินได้เช่นเดียวกั�! ��มนุษย์ คือ

การพัฒนาความเร็วในการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าของหุ่นยนต์
การเพิ่มเติมในระดับถัดไปของร่างกาย เช่น แขน มือและศีรษะ
การพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ เช่นการก้าวเดินขึ้นลงบันได หรือการวิ่ง

การพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
พื้นฐานในการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ 2 ขานั้น สามารถศึกษาได้โดยตรงจากการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์บนพื้นผิวที่เรียบ ไม่ขรุขระ ซึ่งหุ่นยนต์สามารถก้าวเดินได้ตามปกติ ลำดับต่อไปของการก้าวเดินคือการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเคลื่อนที่ไปด้านหน้าของหุ่นยนต์อย่างอิสระ สามารถก้าวเดินบนพื้นผิวขรุขระ พื้นเอียงหรือพื้นที่ลาดชันรวมทั้งระดับของขั้นบั�! �ไดอย่างมีเสถียรภาพ และไม่เสี่ยงต่อการเสียหลักหกล้มขณะก้าวเดิน เทคนิคการก้าวเดินแบบอิสระของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ สามารถสรุปได้ดังนี้

เทคนิคขั้นพื้นฐานของการวางเท้าของหุ่นยนต์ โดยจะต้องคงสภาพแน่นอนไม่แปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของพื้นผิว แม้หุ่นยนต์จะก้าวเดินในพื้นที่ขรุขระ
เทคนิคขั้นพื้นฐานของการปรับสภาพของหุ่นยนต์ หากในกรณีที่หุ่นยนต์ก้าวเดินแล้วมีการหกล้มหรือเสียการทรงตัว
เทคนิคขั้นพื้นฐานของการปรับสภาพของหุ่นยนต์ โดยให้ผลของการเคลื่อนที่ถูกต้อง แม่นยำโดยการจดจำเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ทีมวิศวกรได้นำมาพัฒนาเป็นส่วนต่าง ๆ ก่อนจะนำมารวมกันในรูปแบบการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

นาฬิกาอะตอม

นาฬิกาอะตอม ออกแบบโดย Britain's National Physical Laboratory ในปี ค.ศ. 1995 โดยธาตุ Cesium-33 จะถูกให้ความร้อนในเตาควบคุมทำให้อะตอมที่มีความเร็วสูงวิ่งผ่านแม่เหล็กอะตอม ที่สามารถดูดกลืนพลังงานได้ เมื่อผ่านคลื่น Microwave จะปลดปล่อยพลังงานออกมา ที่ความถี่ 9,192,631,770 รอบต่อวินาที
อะตอมบางส่วน ที่ปลดปล่อยพลังงานออกมา จะเคลื่อนที่ผ่านต่อไปยังแม่หล็ก ก่อนจะถึงตัวดักจับ (Detectors) ซึ่งจะวัดพลังงานที่ได้ ไปปรับเพิ่มค่าความถี่ของ Microwave จนกว่าค่าความถี่ของ Microwaveจะเท่ากับ ความถี่ในการปลดปล่อยพลังงานของ Cesium-33 ซึ่งจะทำให้ Detectors วัดพลังงานได้สูงสุด ซึ่งความถี่จะมีค่าคงที่
ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 ในการประชุมเรื่องมาตรฐานหน่วยวัด ได้มีการกำหนดให้ 1 วินาที เท่ากับ ช่วงเวลา ที่ Cesium-33 รับ และปลดปล่อยพลังงาน ในการเปลี่ยนระดับสถานะครบ 9,192,631,770 รอบ" ซึ่งกลายมาเป็นหน่วยมาตรฐานเวลา ในระบบ SI ในปัจจุบัน


วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

เจ้าจอมมารดาเที่ยง

เจ้าจอมมารดาเที่ยง ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2374 - พ.ศ. 2456) เป็นเจ้าจอมมารดาของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมลาสเลอสรรค์ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป
เจ้าจอมมารดาเที่ยง เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๔ เป็นธิดาคนโตของ พระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ) และขรัวยายคล้าย มีน้องสาวที่เข้าถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยกัน คือ เจ้าจอมมารดาชุ่ม และ เจ้าจอมมารดาทับทิม (ธิดาขรัวยายอิ่ม) และเจ้าจอมมารดาแส (ธิดาขรัวยายบาง) เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดปรานและไว้วางพระราชหฤทัยยกย่องเป็นพระสนมผู้ใหญ่ โปรดเกล้าฯให้บัญชาการห้องพระเครื่องต้น
เจ้าจอมมารดาเที่ยง ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖ อายุได้ ๘๒ ปี ๑ เดือน ๖ วัน


พระองค์เจ้าหญิงโสมาวดี (พ.ศ. ๒๓๙๕-๒๔๗๔) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์
พระองค์เจ้าชายเสวตรวรลาภ (พ.ศ. ๒๓๙๙-๒๔๐๒)
พระองค์เจ้าหญิงศรีนาคสวาดิ (พ.ศ. ๒๓๙๘-๒๔๕๖) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ
พระองค์เจ้าชายกมลาสน์เลอสรรค์ (พ.ศ. ๒๓๙๙-๒๔๗๔) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมลาสเลอสรรค์ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
พระองค์เจ้าหญิงกนกวรรณเลขา (พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๖๑) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากนกวรรณเลขา
พระองค์เจ้าหญิง (ประสูติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๒ สิ้นพระชนม์เมื่อมีพระชันษาได้ ๘ วัน)
พระองค์เจ้าชายไชยานุชิต (พ.ศ. ๒๔๐๔-๒๔๗๘) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป
พระองค์เจ้าหญิงแขไขดวง (พ.ศ. ๒๔๐๖-๒๔๗๒) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง
พระองค์เจ้าชายจรูญฤทธิเดช (พ.ศ. ๒๔๐๘ สิ้นพระชนม์เมื่อมีพระชันษาได้ ๙ วัน)
พระองค์เจ้าหญิงพวงสร้อยสอางค์ (พ.ศ. ๒๔๐๙-๒๔๙๓) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์